Vay tín chấp theo lương hưu

Hạn mức vay: Tối đa 300 triệu

Độ tuổi: 64 tuổi

Thu nhập:

  • Có TK nhận lương hưu tại ngân hàng LV
  • Có HKTT trùng địa bàn của LV

Mức hỗ trợ vay lớn nhất: 12 lần lương hưu hoặc 60 lần (có TS)

Thời gian vay: 24 tháng – 120 tháng (TSĐB)